torsdag den 29. juni 2017

Flyt til Fur-kampagne vil nå iværksættere

Nye naboer. Flere øboere. Mere ølivFur Udviklingsråd bejler i en ny kampagne til iværksættere med lyst til et liv i et lille, aktivt lokalsamfund, midt i fjorden, midt i naturen.

I kampagnen indgår hjemmeside, ø-ambassadører, boligformidling, iværksætterrådgivning, et Fur Træf m.m.m.

Projektet er støttet af LAG Småøerne.


Læs mere på www.flyttilfur.dk
onsdag den 28. juni 2017

Sydfynske ø-havne skal være i en klasse for sig selv

Havneudvikling   Havnene på småøerne i det sydfynske øhav kan få et mere internationalt snit i stort havneprojekt. Projektet er ledet af Naturturisme I/S og støttet af bl.a. LAG Småøerne. 

I det nyeste nummer af Ø-posten skriver Morten Priesholm og Nina Brandt Jakobsen om projektet. Morten er projektkoordinator hos LAG Småøerne, og Nina er projektleder hos Naturturisme I/S.

onsdag den 21. juni 2017

Folkemødet gav nye bosætningsideer

Nye naboer. Flere øboere. Mere øliv På årets folkemøde inviterede LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer til en workshop om bosætning. Deltagerne var idérige og optimistiske. Der bør være grundlag for mere tilflytning til småøerne, lød vurderingen. 

I disse år flytter danskerne væk fra storbyerne – til provinsen og landdistrikterne, og det kan også komme småøerne til gode, var budskabet fra flere af deltagerne.  

torsdag den 11. maj 2017

Mange veje til mere bosætning

Nye naboer. Flere øboere. Mere ølivDer er mange veje til flere øboere. Det fremgik af LAG Småøernes temamøde om netop bosætning. Mødet fandt sted den 29. april – samme dag som vores generalforsamling.

Blandt forslag til tiltag, der kan fremme tilflytningen, blev nævnt en lokalpolitisk indsats for nye boligområder på småøerne, nye indslusningsboliger, bosætningskampagner samt partnerskaber med virksomheder og organisationer.

På mødet holdt Sune Abelgren Nielsen, som i 2015-16 var ø-konsulent for Orø, et oplæg om ø-markedsføring, der er rettet mod både bosætning og turisme. Kirsten Sydendal, Fejø, berettede om bosætningsarbejdet på Lolland-Falster og kampagnen Lolland-Falster Lovestorm.

onsdag den 10. maj 2017

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 18. august 2017

Gode ø-projekter har nu igen chancen for at søge LAG- og FLAG-tilskud via LAG Småøerne. Fristen er 18. august 2017, og i denne runde har vi ca. 1 mio. kr. til fordeling. Formodentlig bliver der også en frist i slutningen af året.

LAG Småøerne tager mod ansøgninger, der ligger inden for foreningens målsætninger og indsatsområder, og som passer til Erhvervsstyrelsens regler for LAG- og FLAG-ansøgninger. Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG).

onsdag den 3. maj 2017

Foreningsnyt: Nye medlemmer af LAG-bestyrelsen

På vores generalforsamling lørdag den 29. april 2017 kom der to nye medlemmer i vores bestyrelse: Hanne Kodahl (Strynø) og Lisbeth Kristensen Lei (Aarø). 


Forreste række (fra venstre): Lisbeth Kristensen Lei (Aarø), Erik Fuchs (Orø), Hanne Kodahl (Strynø), Jan Bendix (Venø) og Søren Noes (formand, Hjarnø)

Bagerste række (fra venstre): Arne Christensen (suppleant, Fur), Jytte Bjergvang (Agersø), Carl Holmberg (Hjarnø) og Peter Bach Larsen, (suppleant, Orø).

Vibeke Syppli Enrum (Region Syddanmark, rep. for regionerne) og Jesper Holstener Larsen (Esbjerg Kommune, rep. for kommunerne) var ikke til stede, da fotografen kom forbi.

fredag den 28. april 2017

Debat om bosætning på Folkemødet på Bornholm

Nye naboer. Flere øboere. Mere øliv▪ LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer sætter bosætning på dagsordenen i småøernes telt på Folkemødet på Bornholm i juni. 

På småøerne vil vi gerne være flere. Men hvad gør vi for at få flere mennesker til at vælge ø-livet og flytte til vores små ø-samfund, lyder oplægget til debatten.

Vi kan selv se mulighederne og fordelene, men spørgsmålet er, hvordan vi får andre til at tage familie og flyttelæs med færgen og slå sig ned hos os.

fredag den 21. april 2017

Der findes "umistelige" kulturværdier på småøerne

Værdifuld ø-kultur Arkitektskolen Aarhus har gennemført en screening af kulturmiljøer i 22 kommuner. Det har ført til udpegning af værdifulde kulturmiljøer på Strynø, Lyø, Femø, Fejø, Agersø, Omø, Barsø og Anholt. Realdania har støttet undersøgelsen og har lavet en podcast om Lyøs ”umistelige” kulturværdier: I undersøgelsen har Arkitektskolen Aarhus vurderet, hvor værdifuldt kulturmiljøet er kulturhistorisk og arkitektonisk, og hvordan det indgår i den lokale sammenhæng.