onsdag den 8. marts 2017

Bosætning: Det handler også om at tage ansvar

Temamøde ▪ Kirsten Sydendal bor på Fejø og er en af initiativtagerne til Lolland-Falster Lovestorm. Hun er også medstifter af foreningen Sammen om Lolland-Falster. Vi har inviteret hende til at komme til vores temamøde om bosætning for at fortælle om sine erfaringer med initiativerne på Lolland-Falster.  Temamødet er den 29. april 2017 (læs mere her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/02/foreningsnyt-generalforsamling-og.html). 

I denne nyproducerede video kan man høre Kirstens synspunkter om ansvar, bosætning og lokal udvikling:  
tirsdag den 7. marts 2017

Iværksættere skal skabe bosætning på Fur

Bosætning ▪ Fur Udviklingsråd vil med et nyt projekt forsøge at trække iværksættere til øen. Ideen er, at kreative mennesker og potentielle iværksættere fra bl.a. de større byer skal få øje på Fur som bosætningssted. 

I projektet indgår hjælp til at bosætte og etablere sig på Fur, og en nyudviklet Fur-camp kommer til at spille en central rolle i tilbuddet til potentielle tilflyttere.

torsdag den 23. februar 2017

Sydfynske øer er med i havnesamarbejde

Det Sydfynske Øhav  Havnene på en række småøer syd for Fyn er med i et nyt havnesamarbejde. Målet er at gøre Det Sydfynske Øhav til Østersøens sejlerområde nr. 1. Det skal ske med flere attraktioner, bedre information, mere markedsføring og certificering af havnene. Drejø og Avernakø er blandt de ø-havne, der skal få gavn af projektet. 

onsdag den 22. februar 2017

To ø-formænd får taletid til landdistriktshøring

Landdistriktspolitik ▪ Søren Noes, formand for LAG Småøerne, deltager mandag den 27. februar 2017 i en høring om landdistriktspolitik. Det foregår i Landstingssalen på Christiansborg. Søren Noes skal komme med sine bud på, hvad "der skal til for, at der skabes mere udvikling lokalt”. 

Også Sammenslutningen af Danske Småøers formand, Dorthe Winther, deltager i høringen med et oplæg. 

mandag den 20. februar 2017

Crowdfunding skal sikre Anholts kystRed Anholts Kyst ▪ Anholt Borgerforening forsøger at rejse penge til sikring af en kyststrækning, hvor både øens hovedfærdselsåre og campingplads er udsat. Med crowdfunding vil den supplere kommunale og statslige midler og samtidig gøde jorden for mere velvilje, så et kystsikringsprojekt til 16 mio. kr. kan realiseres. 

Klik på fotoet ovenfor og læs mere om Red Anholts Kyst.

fredag den 10. februar 2017

Ø-støtten har næste ansøgningsfrist den 10. april

Ø-støtteErhvervsstyrelsen har netop offentliggjort, at næste frist for ansøgning til ø-støtte (under Landdistriktspuljen) er den 10. april 2017 kl. 12:00.

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 9. marts


 LAG-tilskudLAG Småøerne er klar til igen at tage mod ansøgninger om tilskud til gode ø-projekter. Fristen er 9. marts 2017. Herefter er næste frist 18. august 2017, og formodentlig bliver der også en frist i slutningen af året.

tirsdag den 7. februar 2017

Foreningsnyt: Temamøde om bosætning

Bosætning ▪ Lørdag den 29. april 2017 holder LAG Småøerne sin årlige generalforsamling. Samme dag holder vi et temamøde om bosætning. Vi har inviteret Sune Abelgren Nielsen, som i 2015-16 var ø-konsulent for Orø. Han vil fortælle om erfaringerne med ø-markedsføring, der er rettet mod både bosætning og turisme.

Fra Fejø kommer Kirsten Sydendal og beretter om bosætningsarbejdet på Lolland-Falster.

mandag den 6. februar 2017

Foreningsnyt: Referat fra januarmøde

BestyrelsesmødeLAG Småøerne holder generalforsamling den 29. april 2017. Foreningens bestyrelse har besluttet, at holde et temamøde om bosætning samme dag. Dette (og meget mere) kan man læse om i referatet fra bestyrelsens møde den 18. januar 2017.