tirsdag den 24. april 2018

Foreningsnyt: Nyt medlem af LAG-bestyrelsen

På vores generalforsamling lørdag den 21. april 2018 kom der ét nye medlem i vores bestyrelse: Anne-Marie Mortensen (Fur). Forreste række (fra venstre): Søren Noes (formand, Hjarnø), Jan Bendix (Venø), Jytte Bjergvang (Agersø) og Carl Holmberg (Hjarnø).

Bagerste række (fra venstre): Lisbeth Kristensen Lei (Aarø), Anne-Marie Mortensen (Fur), Peter Bach Larsen (suppleant, Orø), Arne Christensen (suppleant, Fur), Jesper Holstener Larsen (Esbjerg Kommune, rep. for kommunerne) og Peter Bach Larsen, (suppleant, Orø).

Vibeke Syppli Enrum (Region Syddanmark, rep. for regionerne) og Hanne Kudahl (Strynø) var ikke til stede, da fotografen kom forbi.

torsdag den 5. april 2018

Foreningsnyt: Årsregnskab 2017 og budget 2019

GeneralforsamlingLAG Småøernes regnskab for 2017 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 21. april 2018.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2019. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Hotel Plaza i Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor).

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2017 samt budget 2019 kan hentes her:

onsdag den 4. april 2018

Foreningsnyt: referater fra møder i januar og februar

LAG-møderBestyrelsen for LAG Småøerne har holdt møde både den 11. januar 2018 og den 20. marts 2018. På begge møder fordelte bestyrelsen penge til en række ø-projekter indenfor indsatsområderne ”erhvervsudvikling” og ”samarbejdende udviklingsarbejde”. Men også andre emner blev drøftet på møderne, fx bosætning, erhvervsmentorkorps og ø-havneudvikling.


tirsdag den 3. april 2018

Foreningsnyt: Bestyrelsesseminar på Strynø

Ø-udviklingI midten af januar mødtes bestyrelserne for LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer på Strynø for at udvikle ideer til det kommende års foreningsarbejde. 

Oplægget lød: ”Det virker som om, der på nogle måder er medvind på småøerne: Nogle øer oplever øget tilflytning. Nye, yngre mennesker engagerer sig i foreningsarbejdet. Nye (innovative) ø‐virksomheder skyder op. Og nye ejere overtager etablerede virksomheder. Og vi får positiv presseomtale, bl.a. som resultat af det ”nye”. 

Hvordan kan vi bygge videre på disse positive ting? Hvordan får vi mere tilflytning, nye mennesker i foreningsarbejdet og nye virksomhedsejere på småøerne?”

Jan Bendix, bosat på Venø og bestyrelsesmedlem i både LAG Småøerne og ø-sammenslutningen, har i det nyeste nummer af Ø-posten, skrevet om bestyrelsesseminaret: 
  

mandag den 2. april 2018

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 17. august

LAG-støtte▪ Gode ø-projekter har nu igen chancen for at søge LAG- og FLAG-tilskud via LAG Småøerne. Næste frist er 17. august 2018, og her tager vi imod både LAG- og FLAG-ansøgninger.  

I 2018 har vi  formodentlig også en frist i december 2018.

LAG Småøerne giver tilskud til projekter, der ligger inden for foreningens målsætninger og indsatsområder, og som passer til Erhvervsstyrelsens regler for LAG- og FLAG-ansøgninger. Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG).

fredag den 23. marts 2018

Debat om tilskud til folkeejede virksomheder

Debat Flere og flere erhvervsaktiviteter på småøerne bliver gennemført af foreninger eller non-profit selskaber med mere almennyttige formål. 

Det får Jens Westerskov Andersen til i et debatindlæg i det nyeste nummer af Ø-posten at advare om ulige konkurrence mellem private virksomheder og "de dele af foreningslivet, der er konkurrence-orienterede”.

- Når foreningslivet begynder at træde ind i et konkurrenceforhold med det private erhvervsliv, så bliver det et problem, ikke kun for dem der er engagerede i de private erhverv, men også for øen på sigt, hvis der til sidst kun er non-profit-foretagender og et begrænset antal, sæsonbetingede stillinger i forlængelse heraf, der udgør småøens arbejdsmarked, skriver han. 

onsdag den 14. marts 2018

Temamøde om "Fremtidens ø-projekter?"

TemamødeLAG Småøerne holder lørdag den 21. april 2018 generalforsamling og temamøde om ”Fremtidens ø-projekter? ”. Det sker på Hotel Plaza i Odense. 

Temamødet begynder kl. 10.30 (men vi byder på kaffe, te og brød allerede fra kl. 9.30). Kl. 12.30 spiser vi frokost, og derefter begynder vores generalforsamling.

Til vores temamøde om ø-projekter har vi inviteret programchef Stine Lea Jacobi fra Realdania. Hun fortæller om Realdanias nye filantropiske strategi og mål, hvilke slags projekter der støttes, og hvordan et typisk ansøgningsforløb ser ud.

Fra festivalen AvernaX (som igen i år slår lejr ved Munke Strand på Avernakø) kommer Laura Kjeldbjerg og  Jonas Pors, og de deler ud af deres tanker bag projektet – og af deres erfaringer med at stable et succesfuldt festivalprojekt på benene.

søndag den 4. marts 2018