torsdag den 14. september 2017

Ny video fra Flyt til Furkampagne

Nye naboer. Flere øboere. Mere øliv ▪ Med støtte fra LAG Småøerne sætter Fur Udviklingsråd spot på øens herlighedsværdier og på mulighederne for at blive iværksætter på øen. Nyeste tiltag er denne video om en ung tilflytterfamilie:
Læs mere på http://flyttilfur.dk/

(LAG Småøerne har i 2017 fokus på bosætning. Vi samler information om bosætningsarbejde og deler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/bos%C3%A6tning)

mandag den 11. september 2017

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 7. december

LAG-støtteLAG Småøernes bestyrelse har sat dato på de næste ansøgningsfrister. Næste frist er 7. december 2017, og her tager vi imod både LAG- og FLAG-ansøgninger.  

I 2018 har vi foreløbig fastsat frister den 27. februar 2018 og den 28. juni 2018.

LAG Småøerne giver tilskud til projekter, der ligger inden for foreningens målsætninger og indsatsområder, og som passer til Erhvervsstyrelsens regler for LAG- og FLAG-ansøgninger. Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG).

fredag den 25. august 2017

Ø-støtten har næste ansøgningsfrist den 10. oktober

Ø-støtte Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort, at næste frist for ansøgning til ø-støtte (under Landdistriktspuljen) er den 12. oktober 2017 kl. 12. 

Ud af Landdistriktspuljens nuværende ramme på 8 mio. kr. har styrelsen reserveret 2,5 mio. kr. til ”projekter på de små øer”. Erhvervsstyrelsen har samtidig lanceret et nyt online-ansøgningsskema.

søndag den 13. august 2017

Andre puljer: SEAF (Sydfyn)

SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – støtter almennyttige projekter der skaber udvikling på Sydfyn inden for Energi/Miljø, Idræt, Kultur og andre almennyttige områder.

onsdag den 9. august 2017

Andre puljer: SE Vækstpulje

SE er en energi- og telekoncern (et andelsselskab) og har ”rødder i Syd- og Sønderjylland samt forgreninger i Nordjylland, Østjylland og på Ærø”. SE Vækstpuljes overordnede formål at ”bidrage til videreudvikling af det samfund, som SE er en del af”. SE Vækstpulje uddeler op til 15 mio. kroner om året.

onsdag den 2. august 2017

2,6 mio. kr. fra ø-støtten til projekter på de små øer

Ø-støtte ▪ 22 øprojekter har fået ø-støtte (fra Landdistriktspuljen) i årets første runde. Det betyder, at ud af puljens 11 mio. kr. er 2,6 mio. kr. gået til projekter på småøerne. 

Blandt øprojekterne er en miljørigtig øturistbus (Omø), fremtidssikring af Lyø Købmandsbutik, aktiv turisme på Avernakø, et bryggeri (Tunø) og Anholt Litteraturfestival. 

Find hele listen over projekter på de små øer via dette link: www.livogland.dk/nyheder/11-millioner-initiativer-landdistrikterne 

torsdag den 29. juni 2017

Flyt til Fur-kampagne vil nå iværksættere

Nye naboer. Flere øboere. Mere ølivFur Udviklingsråd bejler i en ny kampagne til iværksættere med lyst til et liv i et lille, aktivt lokalsamfund, midt i fjorden, midt i naturen.

I kampagnen indgår hjemmeside, ø-ambassadører, boligformidling, iværksætterrådgivning, et Fur Træf m.m.m.

Projektet er støttet af LAG Småøerne.


Læs mere på www.flyttilfur.dk
onsdag den 28. juni 2017

Sydfynske ø-havne skal være i en klasse for sig selv

Havneudvikling   Havnene på småøerne i det sydfynske øhav kan få et mere internationalt snit i stort havneprojekt. Projektet er ledet af Naturturisme I/S og støttet af bl.a. LAG Småøerne. 

I det nyeste nummer af Ø-posten skriver Morten Priesholm og Nina Brandt Jakobsen om projektet. Morten er projektkoordinator hos LAG Småøerne, og Nina er projektleder hos Naturturisme I/S.

onsdag den 21. juni 2017

Folkemødet gav nye bosætningsideer

Nye naboer. Flere øboere. Mere øliv På årets folkemøde inviterede LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer til en workshop om bosætning. Deltagerne var idérige og optimistiske. Der bør være grundlag for mere tilflytning til småøerne, lød vurderingen. 

I disse år flytter danskerne væk fra storbyerne – til provinsen og landdistrikterne, og det kan også komme småøerne til gode, var budskabet fra flere af deltagerne.