fredag den 28. april 2017

Debat om bosætning på Folkemødet på Bornholm

Nye naboer. Flere øboere. Mere øliv▪ LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer sætter bosætning på dagsordenen i småøernes telt på Folkemødet på Bornholm i juni. 

På småøerne vil vi gerne være flere. Men hvad gør vi for at få flere mennesker til at vælge ø-livet og flytte til vores små ø-samfund, lyder oplægget til debatten.

Vi kan selv se mulighederne og fordelene, men spørgsmålet er, hvordan vi får andre til at tage familie og flyttelæs med færgen og slå sig ned hos os.

fredag den 21. april 2017

Der findes "umistelige" kulturværdier på småøerne

Værdifuld ø-kultur Arkitektskolen Aarhus har gennemført en screening af kulturmiljøer i 22 kommuner. Det har ført til udpegning af værdifulde kulturmiljøer på Strynø, Lyø, Femø, Fejø, Agersø, Omø, Barsø og Anholt. Realdania har støttet undersøgelsen og har lavet en podcast om Lyøs ”umistelige” kulturværdier: I undersøgelsen har Arkitektskolen Aarhus vurderet, hvor værdifuldt kulturmiljøet er kulturhistorisk og arkitektonisk, og hvordan det indgår i den lokale sammenhæng.

onsdag den 19. april 2017

Foreningsnyt: Referat fra martsmøde

BestyrelsesmødeLAG Småøernes bestyrelse holdt møde den 27. marts 2017. Her drøftede man bl.a. forberedelsen af en bosætningsindsats i 2018-2020. Bestyrelsen har inviteret Sammenslutningen af Danske Småøer til et samarbejde, og på bestyrelsesmødet blev en køreplan for et sådant samarbejde om bosætning drøftet. Dette (og meget mere) kan man læse om i referatet fra bestyrelsesmødet. 

tirsdag den 4. april 2017

Fejø-plantage vil låne penge via Coop Crowdfunding

Alternativ finansieringLaust Spandet Jensens frugtplantage på Fejø er blandt de virksomheder, der søger finansiering via Coops nye initiativ, Coop Crowfunding. Laust og hans Vesterled Frugtplantage søger midler til både nyt kølelager og til tilplantning af en ny økologisk plantage. Se videoen om Nye kølerum til økologisk Fejø Frugt:


Læs om Nye kølerum til økologisk Fejø Frugt: https://crowdfunding.coop.dk/project/36

Læs om Omlægning til økologi hos Fejø Frugt: https://crowdfunding.coop.dk/project/35

lørdag den 1. april 2017

Bosætning: Den rigtige fortælling om ølivet

Øliv"Bosætning handler om konstant at arbejde for gode levevilkår på øerne, men det handler også om hele tiden at fortælle om ølivet med de rigtige ord – og de rigtige billeder. Det er vores fornemmelse, at det er en konstant og vedvarende indsats, der skal til. Og nogle meget bevidste valg om, hvilken fortælling vi fortæller." 

Sådan skriver Søren Noes, formand for LAG Småøerne, og Morten Priesholm, foreningens projektkoordinator, i en artikel i det nyeste nummer af Ø-posten.

Anledningen er, at LAG Småøerne holder temamøde om bosætning den 29. april 2017. Her kan man møde ø-konsulenten fra Orø og en bosætningsaktivist fra Fejø og lære nyt om tilflytning. Hele artiklen kan læses her:
  

fredag den 31. marts 2017

Foreningsnyt: Årsregnskab 2016

Generalforsamling ▪ LAG Småøernes regnskab 2016 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 29. april 2017.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et  budget for 2018. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Hotel Plaza i Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor). 

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2016 samt budget 2018 kan hentes her:

onsdag den 29. marts 2017

Bosætning: Orø vokser

Bliv Ø-bo ▪ Orø Beboerforening har de seneste år arbejdet ihærdigt med bosætning. Med en Bliv Ø-bo kampagne har den skabt opmærksomhed om mulighederne på Orø, og foreningen har desuden aktivt arbejdet for en lovændring, så øens sommerhuse nu kan udlejes til helårsbrug. 

Også et samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og en projektansat ø-konsulent har haft betydning for bosætningen. Det skriver Jens Bloch, formand for Orø Beboerforening, i det nyeste nummer af Ø-posten.

onsdag den 8. marts 2017

Bosætning: Det handler også om at tage ansvar

Temamøde ▪ Kirsten Sydendal bor på Fejø og er en af initiativtagerne til Lolland-Falster Lovestorm. Hun er også medstifter af foreningen Sammen om Lolland-Falster. Vi har inviteret hende til at komme til vores temamøde om bosætning for at fortælle om sine erfaringer med initiativerne på Lolland-Falster.  Temamødet er den 29. april 2017 (læs mere her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/02/foreningsnyt-generalforsamling-og.html). 

I denne nyproducerede video kan man høre Kirstens synspunkter om ansvar, bosætning og lokal udvikling:  
tirsdag den 7. marts 2017

Iværksættere skal skabe bosætning på Fur

Bosætning ▪ Fur Udviklingsråd vil med et nyt projekt forsøge at trække iværksættere til øen. Ideen er, at kreative mennesker og potentielle iværksættere fra bl.a. de større byer skal få øje på Fur som bosætningssted. 

I projektet indgår hjælp til at bosætte og etablere sig på Fur, og en nyudviklet Fur-camp kommer til at spille en central rolle i tilbuddet til potentielle tilflyttere.